IP-SPLITTER ™ : De Plug & Play oplossing voor het veilig overdragen van alarm- en video communicatie apparatuur via IP netwerken.
Door het uitfaseren van de traditionele telefonienetwerken zoals PSTN en ISDN in de komende jaren vormen IP only netwerken langzamerhand de boventoon. Het delen van deze IP only infrastructuur door verschillende gebruikers levert in de praktijk vaak technische- en organisatorische uitdagingen op. Door middel van de IP-Splitter ™ is het delen van bestaande IP infrastructuur een stuk eenvoudiger geworden zonder direct verregaande kennis van IP technologie nodig te hebben. Middels het IP-Portal zijn monteurs van installatiebedrijven in staat om zelf veilige VPN IP verbindingen te configureren zonder tussenkomst van netwerk experts.

 
Enkele kenmerken van de IP-Splitter ™
Waar men lokaal kan internetten werkt deze oplossing ook.
Alle dataverstuurt via de IP-Splitter ™ wordt voorzien van encryptie.
Simultane verbindingen naar verschillende eindpunten.
Volledige scheiding tussen het netwerk van de klant en de netwerken achter de IP-Splitter ™
Volledig transparante IP netwerk laag tussen IP-Splitter ™ en het eindpunt.
Geen poort forwarding noodzakelijk om van buitenaf toegang te krijgen tot de aangesloten apparatuur.
Indien gewenst, na authorisatie toegang via publiek internet en webbrowser tot de op de IP-Splitter ™ apparatuur.
Alle aangesloten IP apparatuur heeft automatisch een backup route naar het eindpunt (dus altijd via 2 providors).
Alle op de IP-Splitter ™ aangesloten apparatuur wordt automatisch bewaakt op uitval.
Geschikt voor aansluiten op kabelmodems, ADSL modems, glasvezel- en overige IP netwerken. 

Optie A


Bij optie A wordt de IP-Splitter ™ aangesloten op een vrije poort van de klant DSL router. De klant kan in deze opzet gewoon gebruik blijven maken van zijn internet voorziening en heeft daarmee invloed op de ter beschikking staande bandbreedte die nodig is voor het versturen van alarm-, video- of (IP) intercom verkeer.

Optie B (voorkeur)


Bij optie B worden de IP-Splitter ™ ook aangesloten achter kabel- of DSL modem van de klant, echter de klant internet apparatuur wordt nu gevoed door de IP-Splitter ™ (serie-schakeling). Hiermee kan prioriteit worden toegekend aan de verschillende verkeersklassen. Alarm-, video- en (IP) intercom verkeer krijgen elk de juiste prioriteit toegewezen, en wat overblijft aan bandbreedte kan door de klant worden gebruikt zonder dat dit invloed heeft op de transmissie van de beveiligingssignalen.

Optie B is ook ideaal in geval van kabelmodems die vaak maar een enkele ethernet poort hebben.


Veilige overdracht van de signalen van uw beveiligingsapparatuur door VPN technologie met 1024-bits encryptie. Toegang tot deze apparatuur vanaf het klant LAN is geblokkeerd. Toegang op afstand mogelijk via het IP-Portal.

© Copyright 2009-2011, Monitech Security Solutions BV