IOT Service

Monitech Security Solutions investeert in een private IOT draadloos sensor netwerk ten behoeve van de agrarische sector. Dit netwerk maakt het mogelijk middels kleine sensoren, meestal gevoed op batterijen die zeer lang mee gaan,  informatie te verzamelen ter ondersteuning van het bedrijfsproces van de agrariërs. Te denken valt aan vorstalarm, aansturing en storingssignalen van (diesel) pompen, vloeistof niveaus, accuspanning , temperatuur, relatieve vochtigheid, bodem vochtigheid , bassin leeg/vol meldingen, lokaliseren van personen en of landbouwvoertuigen etc etc. Iedere dag worden er nieuwe sensoren op de markt gebracht die naadloos met dit netwerk geïntegreerd kunnen worden.

Dit netwerk bestaat uit diverse basisstations die signalen van de sensoren ontvangen en elkaar overlappen en dus een backup zijn van een ander basisstation. Dit om de data altijd veilig en snel naar de cloud computers te kunnen sturen. Ook deze computers zijn dubbel uitgevoerd bij 2 verschillende providers en op verschillende fysieke locaties om zo te zorgen dat de sensor meldingen ten alle tijden ontvangen kunnen worden.

Iedere sensor wordt van afhankelijk van de urgentie van 1 tot 15 minuten bewaakt op goed functioneren tevens wordt de status van de batterijen bewaakt. Bij een afwijking kunnen er diversen actie’s automatisch worden uitgevoerd.

Diverse sensoren

 

Door speciaal hiervoor ontwikkelde software is het heel eenvoudige om een actie reactie melding te maken.

Voorbeeld 1:  Als er op een bepaald veld met gewas een vooraf ingestelde te lage of te hoge temperatuur gemeten wordt, dan moet er iemand gebeld worden en gelijk een pomp aangestuurd worden.  Daarnaast wordt alle gemeten data opgeslagen en worden in een grafiek zowel op PC als smartphone in realtime getoond. Zo is er ieder moment van de dag inzage in de status van alle sensoren. Indien er meerdere sensoren op 1 veld staan wordt hier rekening mee gehouden.

Voorbeeld 2: Een diesel pomp die ergens op het land staat moet aangezet worden, dit kan op afstand via de sensor gedaan worden maar het is wel handig om te weten of de accuspanning nog correct is en er voldoende diesel in de tank zit.  Indien er een te lage accuspanning gemeten wordt of het diesel niveau onder een vooraf ingestelde waarde komt wordt u tijdig geïnformeerd en niet op het moment dat u de dieselpomp nodig heeft dan is het vaak te laat.

Voorbeeld 3:

Status van technische installaties en of stroomuitval worden 24 uur per dag gemonitord en zijn realtime zichtbaar op uw eigen dashboard. Traditioneel betekent dit vaak veel bekabeling aanleggen en losse alarmmelders installeren. Met één sensor zijn meerdere metingen te doen en of aansturingen te doen. De alarmering wordt centraal geregeld en is volledig geautomatiseerd.

Meten is weten zegt men vaak maar is niet altijd even snel gerealiseerd middels traditionele meetsystemen. Deze draadloze sensoren kunnen op verschillende locaties gebruikt worden zolang deze onder de dekking vallen van ons netwerk. Dus geen kabels en geen dure installatie kosten en zeer flexibel, snel inzetbaar met direct resultaat.

Middels één dashboard op PC , tablet of smartphone zijn in een oogopslag alle statussen en waardes van de geplaatste sensoren te zien die u wenst en dus controle over alle kritische processen.

Uiteraard kunt u online via ons webportaal direct informatie opvragen zowel live als historische data zijn direct beschikbaar. Dit kan middels diverse apparaten, Computer, Smartphone, tablets etc..